AM
RU EN

TONUS - LES

Առողջության և կենսունակության գրավական

Մեդոքեմի

«Մեդոքեմի» ՍՊԸ-ն հիմնադրվել է 1976 թվականին Կիպրոսում:

 

Այն զբաղվում է բրենդավորված ջեներիկ կամ սուպեր ջեներիկ դեղամիջոցների հետազոտությամբ, գրանցմամբ, արտադրությամբ, առաջխաղացմամբ և շուկայում բաշխմամբ:

 

Այսօր «Մեդոքեմի»-ն ունի 13 դեղարտադրության գործարաններ, որոնցից 9-ը Կիպրոսում են, 1-ը Նիդերլանդներում և 3-ը՝ Վիետնամում:

 

«Մեդոքեմի»-ն իրականացնում է իր գործունեությունը համաձայն  խստագույն չափորոշիչների և ամբողջովին համապատասխանում է Եվրոպական չափանիշներին:

 

«Մեդոքեմի»-ն ''Medicines for Europe''-ի հիմնադիր անդամներից է:


Գործընկերներ

Հիմնադրվել է
2000 Երևան
ՀՀ

Միջազգային
Մրցանակ 2010
«Եվրոպական Որակ»

Պաշտոնական
Ներկայացուցչություն
2012 Վրաստան

Լաբորատոր
Համալիր 2012
«Էֆ Դի Էյ Լաբ»

Սերտիֆիկացման
Մարմին 2014
ԵԱՏՄ

Միջազգային
Հավատարմագրում
2015 ANAB

Սբ. Գ. Նարեկացի
Առողջարան
2016

Գործունեության
Ոլորտները
2016