AM
RU EN

TONUS - LES

Առողջության և կենսունակության գրավական

Գաղտնիության քաղաքականություն

Խնդրում ենք ծանոթանալ www.tonusles.am կայքի Գաղտնիության Քաղաքականությանը:

 

«Տոնուս-Լես» ընկերությունն ունի հեղինակային իրավունքներ՝ www.tonusles.am, www.fdalab.am, www.narekatsiclinic.am և www.tonusles.ge կայքերում տեղ գտած յուրաքանչյուր նյութի, հոլովակի, նկարների վերաբերյալ, ինչպես նաև իրավատերն է ապրանքային կամ առևտրային նշանների, լոգոտիպերի, կարգախոսերի և անվանումների:

 

Կայքում տեղ գտած ցանկացած նյութի օգտագործումը կամ փոփոխումը համարվում է «Տոնուս-Լես» ընկերության մտավոր սեփականության իրավունքի խախտում:

 

Կայքի բոլոր նյութերը նախատեսված են բացառապես դիտման համար: Նյութերի պատճենումը, վերարտադրումը, վերատպումը, հրապարակումը, փոխանցումն ու տարածումն արգելվում է:

 

Տվյալ արգելքն ուղղված է կայքի նյութերը տարածելուն և ոչ հեղինակային հղումներ ստեղծելուն:

 

Օգտվելով «Տոնուս-Լես» ընկերության կայքից՝ օգտատերը համաձայնվում է, որ տվյալ կանոնները, Գաղտնիության Քաղաքականության  հետ միասին, կազմում են  կայքի օգտագործման համար նախատեսված համաձայնություն՝ օգտատիրոջ և «Տոնուս-Լես» ընկերության միջև:

 

Վերջին փոփոխություններ՝ 17.05.2017

 

Գաղտնիության քաղաքականություն

 

«Տոնուս-Լես» ընկերության պաշտոնական կայք հնարավոր է մուտք գործել ինչպես անանուն, այնպես էլ կա հաղորդագրություն ուղարկելու հնարավորություն, որի դեպքում անհրաժեշտ է լրացնել անունը և էլեկտրոնային հասցեն:

Ընկերությունը հավաքագրում է օգտատերերի անձնական տեղեկություններն՝ իրեն ուղղված նամակի օգնությամբ:

Տեղեկատվությունն անհրաժեշտ է մատուցվող ծառայությունների և սպասարկման որակի բարելավման, ինչպես նաև հետաքրքրող հարցերի շուրջ արդյունավետ փոխհամագործակցության համար: Տրամադրված տեղեկատվությունը կարող է կիրառվել նաև մարքեթինգային կամ այլ կորպորատիվ նպատակներով: Օգտվելով www.tonusles.am  կայքից՝ օգտատերն ընդունում է հետևյալ գաղտնիության քաղաքականությունը:

 

Օգտատերի իրավունքները`

 

1. Ըստ օգտատերի կողմից ուղղարկված հայցի` տվյալների բազայից կհեռացվեն իր տվյալները:

2. Օգտատերն իրավունք ունի խնդրելու չօգտագործել իր տվյալները՝ մարքեթինգային նպատակներով:

3. Օգտատերը կարող է հայտնել իր բողոքները, առաջարկները ինչպես նաև կարող է դիմել իրեն հետաքրքրող հարցով:

4. Օգտատերը կտեղեկանա Գաղտնիության Քաղաքականության վերաբերյալ փոփոխություններին:

 

«Տոնուս-Լես» ընկերության իրավունքները՝

 

1. Ընկերությունն  իրավունք ունի իր հայեցողությամբ փոփոխել, խմբագրել և թարմացնել Գաղտնիության Քաղաքականությունը:

2. Ընկերությունը կտեղեկացնի Գաղտնիության Քաղաքականության վերաբերյալ ցանկացած փոփոխություն՝ տեղադրելով թարմացված տարբերակը կայքում: 

 

Վերջին փոփոխություններ՝ 17.05.2017


Գործընկերներ

Հիմնադրվել է
2000 Երևան
ՀՀ

Միջազգային
Մրցանակ 2010
«Եվրոպական Որակ»

Պաշտոնական
Ներկայացուցչություն
2012 Վրաստան

Լաբորատոր
Համալիր 2012
«Էֆ Դի Էյ Լաբ»

Սերտիֆիկացման
Մարմին 2014
ԵԱՏՄ

Միջազգային
Հավատարմագրում
2015 ANAB

Սբ. Գ. Նարեկացի
Առողջարան
2016

Գործունեության
Ոլորտները
2016