AM
RU EN

TONUS - LES

Առողջության և կենսունակության գրավական

Tonus Elast

Վերջին թարմացում՝ 16.11.2016

Բեռնել գնացուցակը

Կոդ Անվանում Արտադրող Գին Պիտանելիության ժամկետ
011441 МЧулок LV без мыска-Hospital(18-21мм.рт.ст)лев№3 код 0403-01 Тонус-Эласт 7743.93 01.2018
100047 МЧулок LV без мыска-Hospital(18-21мм.рт.ст)лев№4 код 0403-01 Тонус-Эласт 7743.93 01.2000
011820 МЧулок LV без мыска-Hospital(18-21мм.рт.ст)лев№5 код 0403-01 Тонус-Эласт 7743.93 01.2000
012053 МЧулок LV без мыска-Hospital(18-21мм.рт.ст)лев№6 код 0403-01 Тонус-Эласт 7743.93 01.2000
100044 МЧулок LV без мыска-Hospital(18-21мм.рт.ст)пр№1 код 0403-01 Тонус-Эласт 7743.93 01.2000
011817 МЧулок LV без мыска-Hospital(18-21мм.рт.ст)пр№2 код 0403-01 Тонус-Эласт 7743.93 01.2018
100045 МЧулок LV без мыска-Hospital(18-21мм.рт.ст)пр№3 код 0403-01 Тонус-Эласт 7743.93 01.2018
011818 МЧулок LV без мыска-Hospital(18-21мм.рт.ст)пр№4 код 0403-01 Тонус-Эласт 7743.93 01.2000
011819 МЧулок LV без мыска-Hospital(18-21мм.рт.ст)пр№5 код 0403-01 Тонус-Эласт 7743.93 01.2000
012052 МЧулок LV без мыска-Hospital(18-21мм.рт.ст)пр№6 код 0403-01 Тонус-Эласт 7743.93 01.2000
11272 МЧулок без мыска-Hospital(18-21мм.рт.ст)пр№4 код 0403-01 Тонус-Эласт 7743.89 01.2000
11273 МЧулок без мыска-Hospital(18-21мм.рт.ст)пр№5 код 0403-01 Тонус-Эласт 7743.89 01.2000
011596 Мед. поддерж. LV фикс. руки №1 код 0110 Тонус-Эласт 3543.05 01.2000
010548 Мед. поддерж. LV фикс. руки №2 код 0110 Тонус-Эласт 3543.05 02.2019
010549 Мед. поддерж. LV фикс. руки №3 код 0110 Тонус-Эласт 3543.05 01.2000
011597 Мед. поддерж. LV фикс. руки №4 код 0110 Тонус-Эласт 3543.05 01.2000
010550 Мед. поддерж. LV фикс. руки код 0110-01 Тонус-Эласт 9679.86 01.2000
100006 Мед. эл. LV трусы послерод. с жест. вст.(Evita)№2 код 0105 Тонус-Эласт 7399.82 01.2000
010606 Мед. эл. LV трусы послерод. с жест. вст.(Evita)№3 код 0105 Тонус-Эласт 7399.82 01.2000
010607 Мед. эл. LV трусы послерод. с жест. вст.(Evita)№4 код 0105 Тонус-Эласт 7399.82 01.2000
011415 Мед. эл. LV трусы послерод. с жест. вст.(Evita)№6 код 0105 Тонус-Эласт 7399.82 01.2000
010567 Мед. эласт. LV коррект. осанки Comfort №1 код 0108 Тонус-Эласт 8566.68 01.2000
010568 Мед. эласт. LV коррект. осанки Comfort №2 код 0108 Тонус-Эласт 8566.68 01.2000
011408 Мед. эласт. LV коррект. осанки Comfort №3 код 0108 Тонус-Эласт 8566.68 01.2000
011409 Мед. эласт. LV коррект. осанки Comfort №4 код 0108 Тонус-Эласт 8566.68 01.2000
011026 Мед. эласт. LV коррект. осанки Comfort. №0 код 0107 Тонус-Эласт 5140.23 01.2000
011027 Мед. эласт. LV коррект. осанки Comfort. №1 код 0107 Тонус-Эласт 5140.23 01.2000
010564 Мед. эласт. LV коррект. осанки Comfort. №2 код 0107 Тонус-Эласт 5140.23 01.2000
010565 Мед. эласт. LV коррект. осанки Comfort. №3 код 0107 Тонус-Эласт 5140.23 01.2000
011247 Мед. эласт. LV коррект. осанки Comfort. №4 код 0107 Тонус-Эласт 5140.23 01.2000
010569 Мед. эласт. LV корректор осанки. №1 код 0109-01 Тонус-Эласт 12341.83 01.2000
010570 Мед. эласт. LV корректор осанки. №2 код 0109-01 Тонус-Эласт 12341.83 01.2000
010571 Мед. эласт. LV корректор осанки. №3 код 0109-01 Тонус-Эласт 12341.83 01.2000
010572 Мед. эласт. LV корректор осанки. №4 код 0109-01 Тонус-Эласт 12341.83 01.2000
010654 Мед. эласт. LV корректор осанки.№1 код 0109 Тонус-Эласт 9022.07 01.2000
010655 Мед. эласт. LV корректор осанки.№2 код 0109 Тонус-Эласт 9022.07 01.2000
010656 Мед. эласт. LV корректор осанки.№3 код 0109 Тонус-Эласт 9022.07 01.2000
011601 Мед. эласт. LV корректор осанки.№4 код 0109 Тонус-Эласт 9022.07 01.2000
011692 Мед. эласт. LV пояс-трусы для бер.(Nera Lux)№1 код 9902 Тонус-Эласт 12564.04 01.2000
011604 Мед. эласт. LV пояс-трусы для бер.(Nera Lux)№4 код 9902 Тонус-Эласт 12564.04 01.2000
011694 Мед. эласт. LV пояс-трусы для бер.(Nera Lux)№5 код 9902 Тонус-Эласт 12564.04 01.2000
011695 Мед. эласт. LV пояс-трусы для бер.(Nera Lux)№6 код 9902 Тонус-Эласт 12564.04 01.2000
011690 Мед. эласт. LV пояс-трусы для бер.(Nera) №1 код 9902 Тонус-Эласт 7733.77 01.2000
010588 Мед. эласт. LV пояс-трусы для бер.(Nera) №5 код 9902 Тонус-Эласт 7733.77 01.2000
011691 Мед. эласт. LV пояс-трусы для бер.(Nera) №6 код 9902 Тонус-Эласт 7733.77 01.2000
000019527 Мед. эласт. LV трусы (Rita) с удл. линией бедра №1 код 0106-01 Тонус-Эласт 26400 01.2000
000019528 Мед. эласт. LV трусы (Rita) с удл. линией бедра №2 код 0106-01 Тонус-Эласт 26400 01.2000
000019529 Мед. эласт. LV трусы (Rita) с удл. линией бедра №3 код 0106-01 Тонус-Эласт 26400 01.2000
012796 Мед. эласт. LV трусы для бер.(Donna)№1 код 0111 Тонус-Эласт 2500.06 01.2000
012797 Мед. эласт. LV трусы для бер.(Donna)№2 код 0111 Тонус-Эласт 2500.06 01.2000
010589 Мед. эласт. LV трусы для бер.(Donna-1)№2 код 0111-01 Тонус-Эласт 3500.09 01.2000
010590 Мед. эласт. LV трусы для бер.(Donna-1)№3 код 0111-01 Тонус-Эласт 3500.09 01.2000
010591 Мед. эласт. LV трусы для бер.(Donna-1)№4 код 0111-01 Тонус-Эласт 3500.09 01.2000
011696 Мед. эласт. LV трусы для бер.(Donna-1)№5 код 0111-01 Тонус-Эласт 3500.09 01.2000
011697 Мед. эласт. LV трусы для бер.(Donna-1)№6 код 0111-01 Тонус-Эласт 3500.09 01.2000
011036 Мед. эласт. LV трусы для бер.(Marta)№2 код 0500 Тонус-Эласт 2800.07 01.2000
011037 Мед. эласт. LV трусы для бер.(Marta)№3 код 0500 Тонус-Эласт 2800.07 01.2000
011038 Мед. эласт. LV трусы для бер.(Marta)№4 код 0500 Тонус-Эласт 2800.07 01.2000
016192 Мед. эласт. LV трусы послерод. бесшов.№ LXL код1407 Тонус-Эласт 8799.87 01.2000
016195 Мед. эласт. LV трусы послерод. бесшов.№ LXL код1408 Тонус-Эласт 9208.98 01.2000
016190 Мед. эласт. LV трусы послерод. бесшов.№ ML код1407 Тонус-Эласт 8799.87 01.2000
016193 Мед. эласт. LV трусы послерод. бесшов.№ ML код1408 Тонус-Эласт 9208.98 01.2000
016194 Мед. эласт. LV трусы послерод. бесшов.№ SM код1408 Тонус-Эласт 9208.98 01.2000
010599 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Agata)№6 код 0104 Тонус-Эласт 8000.21 01.2000
011252 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Alisa)№4 код 0502 Тонус-Эласт 8000.21 01.2000
011253 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Alisa)№5 код 0502 Тонус-Эласт 8000.21 01.2000
011039 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Alisa)№6 код 0502 Тонус-Эласт 8000.21 01.2000
011419 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Anna)№4 код 0501 Тонус-Эласт 5500.14 01.2000
011420 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Anna)№5 код 0501 Тонус-Эласт 5500.14 09.2015
011421 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Anna)№6 код 0501 Тонус-Эласт 5500.14 01.2000
011698 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Beata)№2 код 9908 Тонус-Эласт 5500.14 01.2000
011809 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Beata)№3 код 9908 Тонус-Эласт 5500.14 01.2000
17998 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Beata)№4 код 9908 Тонус-Эласт 5500.14 01.2000
012031 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Beata)№6 код 9908 Тонус-Эласт 5500.14 01.2000
011699 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Inga)№1 код 0411 Тонус-Эласт 4000.1 01.2000
011700 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Inga)№3 код 0411 Тонус-Эласт 4000.1 01.2000
011702 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Inga)№5 код 0411 Тонус-Эласт 4000.1 01.2000
011703 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Inga)№6 код 0411 Тонус-Эласт 4000.1 01.2000
010600 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Rita)№1 код 0106 Тонус-Эласт 13706.69 01.2000
010601 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Rita)№2 код 0106 Тонус-Эласт 13706.69 01.2000
010602 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Rita)№3 код 0106 Тонус-Эласт 13706.69 01.2000
010603 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Rita)№4 код 0106 Тонус-Эласт 13706.69 01.2000
010604 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Rita)№5 код 0106 Тонус-Эласт 13706.69 01.2000
010605 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Rita)№6 код 0106 Тонус-Эласт 13706.69 01.2000
011414 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Sabina)№1 код 9907 Тонус-Эласт 13310.69 01.2000
010592 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Sabina)№2 код 9907 Тонус-Эласт 13310.69 01.2000
010593 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Sabina)№3 код 9907 Тонус-Эласт 13310.69 01.2000
010594 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Sabina)№4 код 9907 Тонус-Эласт 13310.69 01.2000
014293 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Sabina)№4 код 9907-01 Тонус-Эласт 16476.01 01.2000
010595 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Sabina)№5 код 9907 Тонус-Эласт 13310.69 01.2018
014294 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Sabina)№5 код 9907-01 Тонус-Эласт 16476.01 01.2000
010596 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Sabina)№6 код 9907 Тонус-Эласт 13310.69 01.2000
04295 Мед. эласт. LV трусы послерод.(Sabina)№6 код 9907-01 Тонус-Эласт 16476.01 01.2000
4847 Мед. эласт. коррект. осанки №4 код 0303 Тонус-Эласт 3000.08 01.2019
4837 Мед. эласт. коррект. осанки. №3 код 0107 Тонус-Эласт 4397.74 01.2000
4833 Мед. эласт. корректор осанки. №3 код 9806 Тонус-Эласт 3480.88 01.2000
4834 Мед. эласт. корректор осанки. №4 код 9806 Тонус-Эласт 4397.74 01.2000
5583 Мед. эласт. пояс-трусы для бер.(Nera Lux)№1 код 9902 Тонус-Эласт 12564.02 01.2000
5586 Мед. эласт. пояс-трусы для бер.(Nera Lux)№4 код 9902 Тонус-Эласт 12564.02 01.2000
5587 Мед. эласт. пояс-трусы для бер.(Nera Lux)№5 код 9902 Тонус-Эласт 12564.02 01.2000
5588 Мед. эласт. пояс-трусы для бер.(Nera Lux)№6 код 9902 Тонус-Эласт 12564.02 01.2000
4848 Мед. эласт. пояс-трусы для бер.(Nera) №1 код 9902 Тонус-Эласт 7733.99 01.2000
4852 Мед. эласт. пояс-трусы для бер.(Nera) №5 код 9902 Тонус-Эласт 7733.99 01.2000
4853 Мед. эласт. пояс-трусы для бер.(Nera) №6 код 9902 Тонус-Эласт 7733.99 01.2000
10413 Мед. эласт. трусы (Rita) с удл. линией бедра №4 код 0106-01 Тонус-Эласт 26400 01.2000
10414 Мед. эласт. трусы (Rita) с удл. линией бедра №5 код 0106-01 Тонус-Эласт 26400 01.2000
10415 Мед. эласт. трусы (Rita) с удл. линией бедра №6 код 0106-01 Тонус-Эласт 26400 01.2000
2863 Мед. эласт. трусы для бер.(Donna)№1 код 0111 Тонус-Эласт 2500.06 01.2000
4856 Мед. эласт. трусы для бер.(Donna)№4 код 0111 Тонус-Эласт 2500.06 01.2000
4857 Мед. эласт. трусы для бер.(Donna)№5 код 0111 Тонус-Эласт 2500.06 01.2000
4858 Мед. эласт. трусы для бер.(Donna)№6 код 0111 Тонус-Эласт 2500.06 01.2000
11572 Мед. эласт. трусы для бер.(Donna-1)№2 код 0111-01 Тонус-Эласт 3500.09 01.2000
11573 Мед. эласт. трусы для бер.(Donna-1)№3 код 0111-01 Тонус-Эласт 3500.09 01.2000
11266 Мед. эласт. трусы для бер.(Donna-1)№5 код 0111-01 Тонус-Эласт 3500.09 01.2000
11267 Мед. эласт. трусы для бер.(Donna-1)№6 код 0111-01 Тонус-Эласт 3500.09 01.2000
4859 Мед. эласт. трусы для бер.(Eva)№1 код 0113 Тонус-Эласт 3000.08 01.2000
4862 Мед. эласт. трусы для бер.(Eva)№4 код 0113 Тонус-Эласт 3000.08 01.2000
4863 Мед. эласт. трусы для бер.(Eva)№5 код 0113 Тонус-Эласт 3000.08 01.2000
4864 Мед. эласт. трусы для бер.(Eva)№6 код 0113 Тонус-Эласт 3000.08 01.2000
7932 Мед. эласт. трусы для бер.(Marta)№3 код 0500 Тонус-Эласт 2800.07 01.2000
7933 Мед. эласт. трусы для бер.(Marta)№4 код 0500 Тонус-Эласт 2800.07 01.2000
9163 Мед. эласт. трусы для бер.(Marta)№5 код 0500 Тонус-Эласт 2800.07 01.2000
8451 Мед. эласт. трусы для бер.(Marta)№6 код 0500 Тонус-Эласт 2800.07 01.2000
7938 Мед. эласт. трусы послерод.(Alisa)№5 код 0502 Тонус-Эласт 8000.21 01.2000
7943 Мед. эласт. трусы послерод.(Anna)№4 код 0501 Тонус-Эласт 5500.14 01.2000
7944 Мед. эласт. трусы послерод.(Anna)№5 код 0501 Тонус-Эласт 5500.14 01.2000
5592 Мед. эласт. трусы послерод.(Beata)№4 код 9908 Тонус-Эласт 5500.14 01.2000
5593 Мед. эласт. трусы послерод.(Beata)№5 код 9908 Тонус-Эласт 5500.14 01.2000
8124 Мед. эласт. трусы послерод.(Inga)№6 код 0411 Тонус-Эласт 4000.1 01.2000
4865 Мед. эласт. трусы послерод.(Lilit)№2 код 9906 Тонус-Эласт 2500.06 01.2000
4867 Мед. эласт. трусы послерод.(Lilit)№4 код 9906 Тонус-Эласт 2500.06 01.2000
4869 Мед. эласт. трусы послерод.(Lilit)№6 код 9906 Тонус-Эласт 2500.06 01.2000
11298 Мед. эласт. трусы послерод.(Nikola)L код 1004 Тонус-Эласт 3350.09 01.2000
11299 Мед. эласт. трусы послерод.(Nikola)M код 1004 Тонус-Эласт 3350.09 01.2000
11465 Мед. эласт. трусы послерод.(Nikola)S код 1004 Тонус-Эласт 3350.09 01.2000
11300 Мед. эласт. трусы послерод.(Nikola)Xl код 1004 Тонус-Эласт 3350.09 01.2000
11296 Мед. эласт. трусы послерод.(Paula)L код 1002 Тонус-Эласт 3350.09 01.2000
11295 Мед. эласт. трусы послерод.(Paula)M код 1002 Тонус-Эласт 3350.09 01.2000
11464 Мед. эласт. трусы послерод.(Paula)S код 1002 Тонус-Эласт 3350.09 01.2000
11297 Мед. эласт. трусы послерод.(Paula)Xl код 1002 Тонус-Эласт 3350.09 01.2000
014023 Мед. эласт.LV корректор осанки. №2 код 9806 Тонус-Эласт 4397.74 01.2000
014024 Мед. эласт.LV корректор осанки. №3 код 9806 Тонус-Эласт 4397.74 01.2000
000019530 Мед. эласт.LV корректор осанки. №4 код 9806 Тонус-Эласт 4397.74 01.2000
011687 Мед.эл.пов.LVдля фикс.луч.суст.с мет.пл.(л)№1 код 0210 Тонус-Эласт 3688.25 01.2000
011237 Мед.эл.пов.LVдля фикс.луч.суст.с мет.пл.(л)№2 код 0210 Тонус-Эласт 3688.25 01.2000
010546 Мед.эл.пов.LVдля фикс.луч.суст.с мет.пл.(л)№3 код 0210 Тонус-Эласт 3688.25 01.2000
010547 Мед.эл.пов.LVдля фикс.луч.суст.с мет.пл.(л)№4 код 0210 Тонус-Эласт 3688.25 01.2000
011019 Мед.эл.пов.LVдля фикс.луч.суст.с мет.пл.(п)№1 код 0210 Тонус-Эласт 3688.25 01.2000
011020 Мед.эл.пов.LVдля фикс.луч.суст.с мет.пл.(п)№2 код 0210 Тонус-Эласт 3688.25 01.2000
011021 Мед.эл.пов.LVдля фикс.луч.суст.с мет.пл.(п)№3 код 0210 Тонус-Эласт 3688.25 01.2000
 
1 2 3 4 5
Գործընկերներ

Հիմնադրվել է
2000 Երևան
ՀՀ

Միջազգային
Մրցանակ 2010
«Եվրոպական Որակ»

Պաշտոնական
Ներկայացուցչություն
2012 Վրաստան

Լաբորատոր
Համալիր 2012
«Էֆ Դի Էյ Լաբ»

Սերտիֆիկացման
Մարմին 2014
ԵԱՏՄ

Միջազգային
Հավատարմագրում
2015 ANAB

Սբ. Գ. Նարեկացի
Առողջարան
2016

Գործունեության
Ոլորտները
2016