AM
RU EN

FDA LAB

Դու կարո´ղ ես առողջ ապրել

Միջլաբորատոր փորձարկումներ

«Էֆ Դի Էյ Լաբ» փորձարկման լաբորատորիան շարունակաբար մասնակցում է միջլաբորատոր համեմատական փորձարկումների (ILC- Interlaboratory Comparisons) և համեմատական որակավորման փարձարկումների (PT-Proficiency Testings):

 

Լաբորատորիան մասնակցում է միայն ISO/IEC 17043 ստանդարտով հավատարմագրված պրովայդերների կողմից կազմակերպվող մասնագիտական փորձարկումներին:

 

Նմանօրինակ համեմատությունների նպատակն է գնահատել չափումների/փորձարկումների ճշգրտությունը, մշտապես վերահսկել կատարվող փորձարկումների որակը և հետևողականորեն կիրառել և գնահատել որակի հսկման պահանջները:  

 

Միջազգային հավատարմագրման համար մասնակցությունը նման փորձարկումներին հանդիսանում է պարտադիր պահանջ, քանի որ գալիս է ապացուցելու, որ տվյալ փորձարկման լաբորատորիան մշտապես վերահսկում է  իր կողմից կատարվող փորձարկումների որակը և ապահովում մաքսիմալ ճշգրիտ արդյունքներ:

 

արդյունքներ


Հիմնադրվել է
2000 Երևան
ՀՀ

Միջազգային
Մրցանակ 2010
«Եվրոպական Որակ»

Պաշտոնական
Ներկայացուցչություն
2012 Վրաստան

Լաբորատոր
Համալիր 2012
«Էֆ Դի Էյ Լաբ»

Սերտիֆիկացման
Մարմին 2014
ԵԱՏՄ

Միջազգային
Հավատարմագրում
2015 ANAB

Սբ. Գ. Նարեկացի
Առողջարան
2016

Գործունեության
Ոլորտները
2016